Loomis: przejęcie EM Armored Car Service

1 września 2008

Dywizja Loomis przejęła firmę EM Armored Car Service INC z siedzibą w USA. Obszarem operacyjnym firmy jest południowa Georgia. Loomis posiada już znaczne udziały w rynku Georgii północnej. Przejęcie umożliwi współdziałanie o znacznie szerszym zakresie niż dotychczas oraz pozwoli na wprowadzenie kompleksowych rozwiązań opartych na  zintegrowanych technologiach.  Przejecie nabrało mocy z dniem 1 września 2008 roku.