Informacja prasowa - Securitas a ochrona lotnisk

31 stycznia 2013

Dotyczy nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 października 2012 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.

W świetle dyskusji na temat wymogów ubezpieczenia firm ochrony ubiegających się o świadczenie usług w portach lotniczych pragniemy skorygować pojawiające się w mediach  błędne informacje oraz przedstawić swój punkt widzenia na najważniejsze aspekty zagadnienia.

 

1.  Mija się z prawdą twierdzenie, iż nie można uzyskać polisy ubezpieczeniowej zgodnej z wymaganiami aktualnie obowiązującego Rozporządzenia MF z dnia 04 października 2012 roku. Securitas dysponuje polisą ubezpieczenia w pełni zgodną z wymaganiami aktualnie obowiązującego Rozporządzenia. Polisę taką można zakupić na międzynarodowym rynku ubezpieczeń po uprzednim wynegocjowaniu jej warunków. Fakt, że inne podmioty sięgnęły do rynku lokalnego i nie znalazły tam odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego, nie może powodować dyskryminacji jedynej firmy, która spełniła wymogi Rozporządzenia.


2. W efekcie uznania za prawdę twierdzenia o rzekomej niemożności nabycia polisy ubezpieczenia spełniającej wymogi obowiązującego obecnie Rozporządzenia (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1123), prace nowelizacyjne skupiły się przede wszystkim na znacznym ograniczeniu wymaganej sumy gwarancyjnej. Proponowana w noweli kwota gwarancyjna jest naszym zdaniem daleka od rzeczywistej ekspozycji na potencjalne roszczenia.  Na przykład dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice w obecnym stanie prawnym  należy przedstawić polisę ubezpieczenia z sumą gwarancyjną o wysokości 60 milionów złotych, podczas gdy po wejściu nowych regulacji poziom kwoty gwarancyjnej może spaść do wysokości pół miliona złotych! Taka kwota gwarancyjna nie zabezpieczy nawet minimalnych potencjalnych roszczeń.

3. Securitas Services, należący do światowego koncernu Securitas AB, chroniącego ponad 200 portów lotniczych na świecie, dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na rzetelną ocenę zagrożeń i potencjalnych roszczeń. Ta wiedza i doświadczenie skłaniają nas do twierdzenia, że znowelizowane wymogi ubezpieczenia będą zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce.

4. Prace nad nowym rozporządzeniem trwają w pośpiechu już po rozstrzygnięciu przetargów na dwa największe porty lotnicze w Polsce. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym żaden ze zwycięzców przetargów nie spełnia warunków ubezpieczenia, albowiem nie posiada należytej polisy ubezpieczenia. Nowelizacja ma umożliwić tym podmiotom realizację umów, po przedstawieniu polis ubezpieczenia daleko gorszych od obecnie wymaganej. Zdaniem Securitas przetargi, które rozpoczęły się w określonych warunkach prawnych, powinny w takich samych warunkach zostać zakończone. W innym wypadku będziemy mieli do czynienia z dyskryminacją jedynego podmiotu, który spełnił wymogi.

Mamy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia przyczynią się do zbudowania pełniejszej wiedzy na temat tak wrażliwego obszaru, jakim jest bezpieczeństwo portów lotniczych.
 

Dostępne dokumenty