Europejskie standardy ochrony fizycznej

6 czerwca 2006

Europejskie standardy ochrony fizycznej

W czerwcu odbyło się spotkanie członków zespołu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), zajmującego się opracowywaniem wspólnych dla wszystkich krajów UE norm w branży ochrony. Polski Związek Firm Ochrony reprezentował Prezes Paweł Rafalski. Tematem debaty było ujednolicenie terminologii. Jej efektem są przygotowane i zaakceptowane przez członków zespołu definicje z zakresu usług ochrony. Ponadto omawiano wzajemne relacje pomiędzy normami CEN i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki).