Europejska Rada Zakładowa

24 listopada 2008

W listopadzie br. odbyło się w Sztokholmie posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej Pracowników Securitas. Polskę reprezentował Andrzej Madej oraz Robert Miklaszewski, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Branżowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony. Jednym z omawianych przedsięwzięć jest przewidziany na rok 2009 projekt badania poziomu zadowolenia pracowników Securitas. Celem badania będzie ocena pracy w Securitas w trzech aspektach: współpraca z przełożonym, miejsce pracy oraz satysfakcja z wykonywanych obowiązków. W anonimowej ankiecie wezmą udział wszyscy pracownicy Securitas w całej Europie. W Polsce ankieta zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2009 roku.  Kolejnym projektem jest utworzenie Menedżerskiej Szkoły Europejskich Liderów, której celem będzie dalsze podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej i stworzenie spójnego dla całej Grupy modelu zarządzania organizacją. Jednym z kryteriów uczestniczenia w tym programie szkolenia będzie uzyskanie w ankiecie  pozytywnej opinii od podległych pracowników.