Czechy: przejęcie firmy Dora Security

1 grudnia 2009

Securitas dokonał przejęcia czeskiej firmy z branży usług ochrony - Dora Security. Firma zatrudnia 1 400 pracowników i posiada silną pozycję w północnej i wschodniej części kraju. Głównym polem działalności są usługi ochrony fizycznej stałej jednak firma oferuje także usługi monitoringu i ochrony doraźnej. Securitas jest obecnie liderem na rynku usług ochrony w Czechach. Przejęcie firmy Dora Security umocni pozycję firmy w sektorach przemysłowym, biurowym i rządowym.

Spółka rozpoczęła działalność w strukturach Securitas AB od 1 grudnia 2009 roku.