Akwizycja Forza S.A.

23 listopada 2007

Securitas przejął firmę z sektora ochrony w Peru

Zgodnie z obraną strategią rozwijania działalności na rynkach Ameryki Łacińskiej  Securitas podpisał umowę, na mocy której stał się  właścicielem 90% akcji peruwiańskiej firmy z sektora ochrony Forza S.A., a także jej filii – Forza Alarmas i  Forza Amazonica.
Forza jest jednym z czterech największych dostawców usług ochorny w Peru i zatrudnia około 3200 pracowników. Szacuje się, iż w niedługim czasie peruwiański rynek usług bezpieczeństwa osiągnie tempo wzrostu na poziomie 8% rocznie. Przejęta firma stała  się częścią Securitas AB 1 grudnia 2007 roku.