Akwizycja Przedsiębiorstwa Ochrony Purzeczko Sp. z o.o.

15 września 2008

Securitas Polska Sp. z o.o. podpisała umowę na przejęcie 70 procent udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Ochrony Purzeczko Sp. z o.o. Pozostałe 30 procent stanie się własnością Securitas w 2011 roku. Do zarządu firmy Purzeczko weszli Krzysztof Toczyski, Prezes Securitas Polska Sp. z o.o. oraz Robert Głuszak, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Securitas Polska Sp. z o.o.

Firma Purzeczko jest liderem w branży ochrony we wschodniej Polsce  i zatrudnia 1 690 pracowników. Roczny przychód firmy kształtuje się na poziomie 110 milionów koron szwedzkich (39 milionów PLN). Głównym obszarem działalności firmy jest ochrona fizyczna stała. Firma świadczy również usługi monitoringu, patrolowania i ochrony przeciwpożarowej

 

Po dokonaniu akwizycji, udział Securitas w rynku ochrony w Polsce wyniesie około 4 procent, Szacunkowa łączna sprzedaż firmy kształtować się będzie na poziomie 507 milionów koron szwedzkich (180 milionów PLN) zaś zatrudnienie wzrośnie do 4 900 pracowników.

 

Polska gospodarka wykazuje silne tendencje wzrostowe, PKB rośnie w tempie 5,3 procent rocznie. Rynek ochrony jest rozdrobniony, zaś jego całkowita wartość szacowana jest na 13 miliardów 500 milionów koron szwedzkich (4 miliardy 800 tysięcy PLN).
W sektorze zatrudnionych jest około 165 000 pracowników. 

 

Przejęcie nabrało mocy z dniem 15 września 2008 roku.