Sicherheitsschulung und Sicherheitstraining

Rozwój

Rozwój właściwych umiejętności, wiedzy i kompetencji Pracowników Securitas jest dla nas kwestią priorytetową, dlatego stale inwestujemy w szkolenia pracowników.

  • Szkolenia

Zapewniamy Program Rozwoju Kadr opracowany specjalnie na potrzeby pracy w Securitas, który zapewnia rozwój i planowanie ścieżek kariery. Pracownicy przechodzą szkolenia podstawowe i specjalistyczne dostosowane do poszczególnych segmentów rynku. Program szkoleń daje szerokie możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

  • Możliwości kariery

Pracownikom, którzy chcą zaplanować swoją karierę z Securitas, proponujemy dwie drogi kariery:

-osoby posiadające cechy lidera mogą wybrać ścieżkę prowadzącą do stanowiska Inspektora Nadzoru lub Menedżera;

- osoby zainteresowane działalnością operacyjną mogą wybrać segment zatrudnienia najbardziej odpowiadający swoim umiejętnościom oraz zainteresowaniom. Wybór należy do Pracowników, my oferujemy odpowiednie narzędzia, które pozwolą na zrealizowanie celu.

  • Szanse rozwoju

Wyrazem zaangażowania Securitas w rozwój zawodowy Pracowników są oferowane stypendia oraz inne możliwości doskonalenia wiedzy i poszerzania kwalifikacji zawodowych, w tym również okazje wymiany doświadczeń z pracownikami innych krajów Grupy Securitas.