Securitas security Paris

Najczęstsze pytania

Przygotowaliśmy odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań podczas procesu rekrutacji. Dzięki nim dowiesz się więcej na temat specyficznych wymagań i warunków dotyczących pracy w Securitas.

 • Czy Securitas oferuje pracę dla kobiet?

Tak.

 • Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą podjąć pracę?

Wiele osób niepełnosprawnych pracuje w Securitas. Osoby niepełnosprawne mają zapewnione warunki pracy i rozwijają się w strukturach firmy.

 • Czy są ograniczenia wiekowe dla pracowników?

Zatrudniamy osoby pełnoletnie, nie ustanawiamy ograniczeń wiekowych. Ponieważ cenimy doświadczenie, współpracujemy również z osobami przebywającymi na emeryturze.

 • Czy są przyjmowani do pracy studenci?

Tak, mamy wiele ofert pracy pozwalających pogodzić pracę z nauką.

 • Czy można pracować tylko w weekendy lub tylko na zmianach nocnych lub dziennych?

Pracownicy Securitas pracują w systemie zmianowym obejmującym zmiany dzienne i nocne, dni powszednie i weekendy. Tylko w niektórych obiektach możliwa jest praca wyłącznie na wybranych zmianach.

 •  Jakie są możliwe formy zatrudnienia?

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilną ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

 • Jakie są godziny zmian?

Godziny zmian różnią się w zależności od obiektu i jego specyfiki. Wszystkie szczegóły dotyczące godzin pracy są przekazywane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zazwyczaj oferujemy pracę zmianową 12/24 lub 24/48.

 • Czy jest wymagane zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności wymagane jest w niektórych obiektach. O konieczności przedłożenia zaświadczenia o niekaralności informują pracownicy Działu Rekrutacji przed zatrudnieniem. Bezwzględnie jednak wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę w Securitas nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Każda z osób podejmujących pracę w Securitas poświadcza to własnoręcznym podpisem.

 • Czy mogę starać się o pracę w Securitas, mimo że dotąd nie pracowałam/-łem w branży ochrony?

Oczywiście, posiadamy wiele oferty pracy dla osób bez doświadczenia w branży. Każda osoba przed rozpoczęciem pracy przechodzi obowiązkowe szkolenie wstępne.

 •  Czy Securitas prowadzi dla swoich pracowników kursy?

Pracownicy Securitas mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych cyklicznie kursach i szkoleniach zawodowych. Między innymi są to kursy na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony, szkolenia dla kandydatów na Kierowników ds. Bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie Służb Porządkowych i Informacyjnych.

 • Czy pracownicy, którzy rozpoczynają pracę mogą wziąć udział w kursie na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony? Czy osoby, które nie są pracownikami Securitas mogą skorzystać z takiego szkolenia za opłatą?

W kursie dla kandydatów na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony mogą bezpłatnie uczestniczyć pracownicy po pozytywnym zaopiniowaniu przez przełożonego. Osoby spoza Securitas mogą odpłatnie uczestniczyć w kursach.

 •  Jakie są lokalizacje obiektów?

Posiadamy obiekty w różnych miejscach, zawsze staramy się oferować dogodną lokalizację blisko miejsca zamieszkania.

 • Jakiego rodzaju są to obiekty?

Posiadamy oferty pracy we wszystkich segmentach rynku z przewagą obiektów logistycznych, przemysłowych, handlowych, biurowych i banków.

 • Jaka jest proponowana wysokość stawki godzinowej?

Stawka wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie i zależy od typu obiektu, stanowiska i kwalifikacji jak również od poziomu znajomości języka angielskiego.

 • Czy osoby zatrudnione w firmach konkurencyjnych mogą podjąć pracę w Securitas?

Wiele osób, które były zatrudnione na stanowiskach liniowych w firmach konkurencyjnych uzyskuje możliwość pracy w Securitas.

 • Jaki jest zakres obowiązków pracownika w danym obiekcie?

Obowiązki są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju obiektu i powierzonego stanowiska, wszystkie jednak cechują nasze wartości: Uczciwość, Czujność i Uczynność.

 • Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji?

Trzy fotografie o wymiarach 35x25 mm, dowód osobisty, numer konta, kopie świadectw ukończenia szkół, kopie świadectw pracy i oryginały do wglądu, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, kopia decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub kopia legitymacji rencisty, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni oraz ewentualnie wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.

praca