Wideo weryfikacja zdarzeń alarmowych

Weryfikujemy zdarzenia alarmowe dzięki połączeniu działania systemów alarmowych i możliwości obserwacji obrazu z kamer zainstalowanych w obiekcie. Alarm dociera do nas już w momencie zbliżenia się intruza do posesji lub przy przekroczeniu wspólnie z Państwem ustawionej wirtualnej linii perymetrycznej. Dodatkowe wyposażenie w system audio pozwala operatorowi wydanie nakazu opuszczenia posesji i poinformowanie o wysłaniu na miejsce zdarzenia Patrolu.

Sygnał alarmu otrzymujemy jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia stanowiącego zagrożenie, nie generujemy kosztów kierując Patrol, aby sprawdził  przyczynę. Interweniujemy zanim dojdzie do sytuacji stanowiącej zagrożenie.

Jak działa wideo weryfikacja?

 • wykorzystujemy inteligentną analitykę obrazu opartą o linie perymetryczne
 • operator Securitas Operation Center otrzymuje prealarm informujący o potencjalnym zagrożeniu, zanim ono faktycznie wystąpi, co daje czas operatorowi SOC na reakcję jeszcze przed zdarzeniem
 • wzbudzenie prealarmu powoduje automatyczne połączenie się kamer zainstalowanych w obiekcie z centrum monitoringu, operator dokładnie widzi co wzbudziło prealarm
 • operator SOC może nawiązać kontakt głosowy z intruzem w czasie rzeczywistym
 • zdarzenie począwszy od momentu prealarmu jest rejestrowane

Korzyści wideo weryfikacji

 • optymalizacja kosztów - ograniczenie nieuzasadnionych interwencji Patroli pozwala efektywnie optymalizować koszty w porównaniu z tradycyjną formą systemu alarmowego bez wideo weryfikacji
 • reakcja dostosowana do zdarzenia - nie zawsze potrzebna jest nasza interwencj, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia. Dlatego najpierw sprawdzamy co wywołało alarm, a potem działamy.
 • w przypadku rzeczywistego zagrożenia interweniujemy natychmiast
 • szybka detekcja ognia i zadymienia
 • zdalny dostęp do obrazu z kamer - zawsze wiesz cos się dzieje w Twojej firmie lub w domu.
 • zdalne zarządzanie dostępem do obiektu