Wideo weryfikacja

Wideo weryfikacja oznacza weryfikację odebranego sygnału alarmowego poprzez obserwację obrazu z kamer zainstalowanych w chronionym obiekcie. Zadaniem wideo weryfikacji jest szybkie przesyłanie obrazów na dużą odległość.

Systemy wideo weryfikacji uzupełniają lub nawet zastępują ochronę fizyczną. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia, operator Securitas Operation Center powiadomienia osoby upoważnione, wysyła komunikat głosowy do intruza lub deleguje na miejsce zdarzenia Patrol.

  • Ograniczenie fałszywych alarmów
  • Detekcja ognia i zadymienia
  • Zarządzanie  interwencjami
  • Kontrola procesów
  • Wirtualna eskorta
  • Zdalny dostęp do obrazu z kamer
  • Zarządzanie dostępem do obiektu
Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*
*

*

* Pole wymagane