Analityka obrazu

Analityka obrazu wideo (AV) jest najczęściej wykorzystywaną technologią w zarządzaniu bezpieczeństwem oferującą szeroki zakres funkcji prewencyjnych. Nowoczesne systemy AV wykorzystywane w Securitas Operation Center automatyzują procesy monitorowania wideo.

Analityka obrazu pozwala na rozpoznanie zdarzenia lub typu zachowań na podstawie analizy wideo z miejsc monitorowanych. Analityka pozwala na automatyczne wykrywanie i wstępną ocenę zagrożeń, dając operatorowi Securitas Operation Center możliwość reakcji jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia. Wcześniej zdefiniowane ciągi logiczne zdarzeń określone dla obszarów obserwacji pozwalają wygenerować alarm jeszcze przed wystąpieniem faktycznego zdarzenia.

  • Zliczanie osób

Opcja wykorzystywana głównie w obiektach  handlowych. Wykorzystanie tzw. linii liczącej daje pogląd na ilość ludzi wchodzących i wychodzących z obiektu, umożliwia również zliczanie osób w konkretnym obszarze, np. między regałami co pozwala na negocjacje z dostawcami.

  • Filtry i liczniki wejścia lub wyjścia osób z wyznaczonej strefy

Analiza kolejek w sklepach, przy bramkach na autostradach, dostarczanie informacji o tworzeniu się większych zgromadzeń podczas imprez masowych.

  • Filtry pojawienia się lub zniknięcia obiektu

Wykorzystywane przede wszystkim na dworcach, lotniskach oraz innych obiektach użyteczności publicznej zagrożonych np atakami terrorystycznymi. Funkcja może być również wykorzystywana w muzeach do zabezpieczania eksponatów.

  • Filtr zatrzymania się obiektu w strefie zabronionej

Informacja o parkowaniu w miejscach niedozwolonych lub zatrzymaniu pojazdu na autostradzie.

  • Zwłoczne filtry czasowe z konfigurowalnym oknem czasowym

 

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*
*

*

* Pole wymagane