Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych pozwala na całodobowe dozorowanie sygnałów pochodzących z obiektów. Monitoring sygnałów alarmowych zapewnia bezpieczeństwo grupie obiektów, które niejednokrotnie są od siebie znacznie oddalone. Zapewniamy odpowiednią liczbę operatorów SOC, tak aby zagwarantować sprawną obsługę sygnałów alarmowych.

  • Dla każdego obiektu opracowujemy indywidualny projekt systemu, dostosowany do charakteru działalności i oczekiwań Klienta. Projekt i wycena są bezpłatne.
  • Korzystamy z szerokiej gamy urządzeń sprawdzonych podwykonawców takich jak Axis, Bosch, DSC, RISCO, Satel, EBS, Jablotron, Samsung, UTC, Hikvision, dzięki czemu precyzyjnie dostosowujemy systemy do potrzeb Klientów.
  • Oferujemy zaprojektowane przez nas nowoczesne i zaawansowane technologicznie systemy, ale umożliwiamy również podłączenie dotyczasowego systemu alarmowego Klienta do SOC.
Podłączenie obiektu do systemu monitoringu umożliwia szybką interwencję w przypadku otrzymania przez operatora sygnału informującego o takich zdarzeniach jak włamanie, pożar, napad, sabotaż systemu, zanik zasilania sieciowego centrali alarmowej. Standardowa reakcja na zdarzenie w przypadku zaistnienia zdarzenia zdefiniowanego jako alarm, polega na skierowaniu do obiektu najbliższego Patrolu, powiadomieniu osoby wskazanej przez Klienta oraz służb ratunkowych o ile jest taka konieczność.

 

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*
*

*

* Pole wymagane