Securitas w Polsce

Securitas w Polsce jest częścią największego na świecie koncernu ochrony Securitas AB. Znajdujemy się w ścisłej czołówce polskiego rynku ochrony pod względem jakości usług oraz dynamiki rozwoju. W Polsce Securitas świadczy usługi ochrony od 1996 roku w ramach działalności spółek Securitas Polska, Securitas Services oraz Securitas East.

Securitas w Polsce jest objęty światowym programem ubezpieczeniowym koncernu. Program obejmuje wielomilionowe polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, odpowiedzialności kontraktowej oraz odpowiedzialności z tytułu sprzeniewierzenia.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa oznacza odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy Securitas.
Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta.
Odpowiedzialność z tytułu sprzeniewierzenia gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku świadomego działania pracowników Securitas na szkodę Klienta, bądź sprzeniewierzenia przez nich mienia Klienta.

  • Dane rejestrowe spółek Securitas w Polsce

Securitas Polska Sp. z o.o.
KRS 0000036743
NIP 522-10-17-042
Kapitał założycielski: 9.000.000 PLN
Securitas Services Sp. z o.o.
KRS 0000045554
NIP 521-31-37-719
Kapitał założycielski: 2.000.000 PLN
Securitas East Sp. z o.o.
KRS 0000023770
NIP 719-13-87-662
Kapitał założycielski: 16.500.000

Formularz kontaktowy
*
*
*
*

*

* Pole wymagane